รายนามผู้บริจาคค่าปรับปรุง-ฉลอง111ปี ของหาญตระกูลมูลนิธิสมัยที่ 26 พ.ศ. 2559

韓基定211,111 銖韓明光200,000 銖韓扶疇150,000 銖韓珥元120,000 銖韓陳愛玉(元)100,000 銖韓美珍(光)100,000 銖韓 疇100,000 銖韓 東(定)100,000 銖韓春元(海南)55,000 銖韓大豐50,000 銖韓俊元50,000 銖韓海元50,000 銖韓掀元50,000 銖韓万元50,000 銖韓经元50,000 銖韓洛元50,000 銖韓东元50,000 銖韓雄元(海南)50,000 銖新加坡韓氏祠50,000 銖南邦韓氏宗亲会50,000 銖...more